Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.11. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.11. do nedele 12.11. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je takmer na celom území na 70 %, len v oblasti Záhoria, Bratislavy a na Above je na malej ploche 50-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) dosahuje nasýtenie najnižšie hodnoty 20-30 % na Záhorí. V Juhoslovenskej kotline je to 30-40 %. Najlepšia situácia je v Žilinskom kraji, kde je nasýtenie na celom jeho území 90-100 %. V celom profile (0-100 cm) je bod zníženej dostupnosti dosiahnutý len ojedinele na Záhorí. V Juhoslovenskej kotline a na Zemplíne je nasýtenie 50-60 %. Situácia sa tak už niekoľko týždňov prakticky nemení.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 20. 1. 2022

    Sucho v roku 2021

    Zhodnotenie sucha na Slovensku v roku 2021 aj dopady sucha na poľnohospodárov, ovocinárov aj lesníkov  nájdete na stránkach SHMU .

  • 20. 10. 2021

    Ocenenie lesníkov 2021

     Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.