Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 20.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 13.5. do nedele 20.5. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 20-30 % na juhu Podunajska a Gemera. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne 1/3 územia. Situácia sa podstatne zlepšila na severozápade, kde je nasýtenie na väčšine územia Oravy a Kysúc nad 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú miesta na Záhorí a v Slovenskom raji, kde je nasýtenie len 10 %. Väčšina územia však má nasýtenie 70-90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sa nasýtenie zvýšilo na viacerých miestach. Najviac sa vlaha doplnila na severozápade a východe. Najnižšie hodnoty sú 20-30 % v Slovenskom raji a na Gemeri. Výrazné zlepšenie nastalo na Orave.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 29. 4. 2020

    Prvé príznaky sucha v roku 2020

    Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.

  • 30. 10. 2019

    2.ročník stretnutia s reportérmi dopadov sucha v Smoleniciach

     Dňa 29.10.2019 sa v kongresovom cetren SAV v Smoleniciach konal už 2. ročník diskusného odborného stretnutia "MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU - stretnutie s reportérmi z praxe". Viac sa dočítate na stránke SHMÚ

23. apríl 2018 / 17. týždeň

previous next close