Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 1.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.6. do nedele 1.7. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie 20-30 % na Ponitrí, a tiež v okolí Zlatých Moraviec, Levíc a Krupiny. Na Podunajskej, Východoslovenskej a Záhorskej nížine je nasýtenie väčšinou 30-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú oblasti na Záhorí a Ponitrí, kde je nasýtenie pod 10 %. Veľmi priaznivá situácia je v západnej časti východného Slovenska, kde je miestami pôda takmer až úplne nasýtená. V celom profile (0-100 cm) je lokálne nasýtenie 20-30 % na západnom a strednom Slovensku. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne 1/3 celkovej plochy.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 20. 10. 2021

    Ocenenie lesníkov 2021

     Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.

  • 16. 9. 2021

    Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

     V nasledujúcom článku nájdete zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021. Viac nájdete na stránke SHMU.