Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 21.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 14.4. do nedele 21.4. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Turci pod hranicou 10 %. Na Záhorskej, Podunajskej aj Východoslovenskej nížine je nasýtenie zväčša 20 až 50 %. Na viac ako polovici územia je presiahnutý bod zníženej dostupnosti. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ojedinele nasýtenie len 20-30 %, ale stále na väčšine územia sú hodnoty v intervale 70-100 %. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % lokálne v oblasti Turca a Rajeckej doliny. Väčšina územia Slovenska má nasýtenie 60-90 %. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na približne 1/10 plochy.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 29. 4. 2020

    Prvé príznaky sucha v roku 2020

    Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.

  • 30. 10. 2019

    2.ročník stretnutia s reportérmi dopadov sucha v Smoleniciach

     Dňa 29.10.2019 sa v kongresovom cetren SAV v Smoleniciach konal už 2. ročník diskusného odborného stretnutia "MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU - stretnutie s reportérmi z praxe". Viac sa dočítate na stránke SHMÚ