Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 28.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 21.4. do nedele 28.4. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne v intervale 10-20 % na Záhorí, na juhu Podunajskej nížiny a na severozápade. Zlepšenie nastalo na východnom Slovensku, kde je nasýtenie najmenej 30-40 %, na Podunajskej nížine a Záhorí prevažne 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na väčšine územia od 70 do 100 %. Lokálne sú najnižšie hodnoty 10-20 % na západe a strednom Slovensku. V celom profile (0-100 cm) je na severozápade nasýtenie len lokálne 10-20 %, na Záhorí dokonca pod 10 %. Prevažná časť územia má nasýtenie od 60 do 90 %. Bod zníženej dostupnosti je na 6 % celkovej plochy.

Viac informácií

 

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 11. 1. 2021

    Sucho na Slovensku v roku 2020

    V kontexte meteorologického a pôdneho sucha rok 2020 nebol až taký výnimočný, bol menej suchý. Vyznačoval sa jednou výraznou epizódou sucha v jarnom období. Viac sa dočítate na stránke SHMÚ.

  • 29. 4. 2020

    Prvé príznaky sucha v roku 2020

    Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.