Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 5.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 28.4. do nedele 5.5. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne v intervale 20-30 % v okolí Štúrova a Banskej Bystrice. Pod hranicou 50 % je nasýtenie najmä na Podunajskej nížine, Pohroní, Hornej Nitre, v Turčianskej a Juhoslovenskej kotline. Na Zemplíne sa situácia zlepšila a nasýtenie stúplo na najmenej 50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je na väčšine územia nasýtenie nad 70 %, sú však oblasti, kde sú hodnoty najmenej 20-30 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 50 % v okolí Banskej Bystrice, na Turci a Záhorí, a tiež lokálne na Dolnom Zemplíne. Bod zníženej dostupnosti je prekonaný na takmer 2 % plochy.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality