Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.5. do nedele 12.5. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 40-50 % na Podunajskej nížine, Turci, Hornej Nitre a Pohroní. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie na väčšine územia 70-100 %. Na Záhorí, a tiež v oblasti Turca, je nasýtenie ojedinele pod 40 %. V celom profile (0-100 cm) je takmer na celom Slovensku nasýtenie nad 50 %. Nižšie hodnoty v intervale 40-50 % sú len lokálne na Turci a v okolí Popradu.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality