Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 30.6. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 23.6. do nedele 30.6. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod 50 % na viac ako polovici územia. Hodnoty nižšie ako 10 % sú najmä na západnom Slovensku. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) je nasýtenie vyššie a väčšinou v intervale od 50 do 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % lokálne v oblasti Záhoria, Považia a na Orave. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na viac ako 1/10 celkovej plochy.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality