Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 7.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 30.6. do nedele 7.7. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod 10 % ojedinele na strednom a západnom Slovensku. Najhoršie na tom oblasť Turca, Dolného Liptova, Dolnej Oravy, Pohronia a Rajeckej doliny. Na Podunajskej nížine je nasýtenie od 10 do 30 %, na Záhorí a Východoslovenskej nížine je situácia priaznivejšia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je taktiež nasýtenie pod 10 % ojedinele na strednom a západnom Slovensku. Na väčšine územia je nasýtenie od 40 do 70 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na strednom a západnom Slovensku. Na väčšine územia je nasýtenie od 30 do 50 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na ¾ plochy.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 4. 10. 2022

    3. ročník - stretnutie reportérov

    3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

23. jún 2019 / 25. týždeň

previous next Stiahnuť close