Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 7.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 30.6. do nedele 7.7. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod 10 % ojedinele na strednom a západnom Slovensku. Najhoršie na tom oblasť Turca, Dolného Liptova, Dolnej Oravy, Pohronia a Rajeckej doliny. Na Podunajskej nížine je nasýtenie od 10 do 30 %, na Záhorí a Východoslovenskej nížine je situácia priaznivejšia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je taktiež nasýtenie pod 10 % ojedinele na strednom a západnom Slovensku. Na väčšine územia je nasýtenie od 40 do 70 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na strednom a západnom Slovensku. Na väčšine územia je nasýtenie od 30 do 50 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na ¾ plochy.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 20. 1. 2022

    Sucho v roku 2021

    Zhodnotenie sucha na Slovensku v roku 2021 aj dopady sucha na poľnohospodárov, ovocinárov aj lesníkov  nájdete na stránkach SHMU .

  • 20. 10. 2021

    Ocenenie lesníkov 2021

     Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.

7. júl 2019 / 27. týždeň

previous next Stiahnuť close