Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 11.8. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 4.8. do nedele 11.8. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 20-30 % na juhu Podunajskej nížiny a lokálne aj na Dolnom Zemplíne. Nasýtenie v intervale 30-40 % je okrem Podunajskej a Východoslovenskej nížiny, aj na Dolnom Považí, Pohroní, Krupinskej planine a južnom Gemeri. V povrchovej vrstve je nasýtenie pod 50 % na približne 1/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na západnom Slovensku, a v intervale 10-20 % aj ojedinele na strednom a východnom Slovensku. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie len lokálne 10-20 % na juhu západného a stredného Slovenska. Nasýtenie pod 50 % je na takmer polovici územia.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 11. 1. 2021

    Sucho na Slovensku v roku 2020

    V kontexte meteorologického a pôdneho sucha rok 2020 nebol až taký výnimočný, bol menej suchý. Vyznačoval sa jednou výraznou epizódou sucha v jarnom období. Viac sa dočítate na stránke SHMÚ.

  • 29. 4. 2020

    Prvé príznaky sucha v roku 2020

    Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.

18. júl 2019 / 29. týždeň

previous next close