Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 15.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 8.9. do nedele 15.9. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 20-30 % na juhovýchodnom Slovensku, na juhozápade je to najmenej 30-40 % v okolí Komárna. Na väčšine územia je nasýtenie v intervale 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa nasýtenie pomaly zvyšuje, a už je takmer na celom území nad 10 %. V celom profile (0-100 cm) je lokálne nasýtenie na juhovýchode v intervale 10-20 %, na západnom Slovensku je nasýtenie ojedinele najmenej 30-40 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na takmer 17 % plochy.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality