Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 1.12. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.11. do nedele 1.12. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je len na západe Záhorskej nížiny v intervale 60-70 %, na ostatnom území je nasýtenie vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne nasýtenie na Záhorskej a Východoslovenskej nížine v intervale 40-50 %, na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie 50-60 %. Na väčšine stredného a východného Slovenska je nasýtenie nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie lokálne na Záhorí v intervale 50-60 %, hodnoty v intervale 60-70 % sú okrem Záhoria, aj na Dolnom Zemplíne. Na väčšine Slovenska je nasýtenie nad 70 %.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 29. 4. 2020

    Prvé príznaky sucha v roku 2020

    Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.

  • 30. 10. 2019

    2.ročník stretnutia s reportérmi dopadov sucha v Smoleniciach

     Dňa 29.10.2019 sa v kongresovom cetren SAV v Smoleniciach konal už 2. ročník diskusného odborného stretnutia "MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU - stretnutie s reportérmi z praxe". Viac sa dočítate na stránke SHMÚ