Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 8.12. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 1.12. do nedele 8.12. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je ojedinele na Záhorí v intervale 60-70 %, na väčšine územia je nasýtenie vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú hodnoty nasýtenia najnižšie 40-50 % lokálne na Záhorí a Dolnom Zemplíne. Na juhu Podunajskej nížiny je miestami nasýtenie v intervale 60-70 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne na Záhorí nasýtenie 50-60 %, na Dolnom Zemplíne najmenej 60-70 %. Na väčšine Slovenska je nasýtenie nad 70 %.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 11. 1. 2021

    Sucho na Slovensku v roku 2020

    V kontexte meteorologického a pôdneho sucha rok 2020 nebol až taký výnimočný, bol menej suchý. Vyznačoval sa jednou výraznou epizódou sucha v jarnom období. Viac sa dočítate na stránke SHMÚ.

  • 29. 4. 2020

    Prvé príznaky sucha v roku 2020

    Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.