Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 23.2. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 16.2. do nedele 23.2. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na Spiši, v Košickej kotline a na Above v intervale 50-60 %. Nasýtenie v intervale 60-70 % je na Gemeri a na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa situácia dlhodobo nemení a nasýtenie je na celom území nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie na takmer celom území stále nad 70 %.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality