Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.4. do nedele 12.4. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na približne 2/3 územia pod hranicou 50 %. Na juhozápadnom Slovensku a na Turci je nasýtenie lokálne aj pod 10 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) taktiež nasýtenie pokleslo, ale stále sú jeho hodnoty prevažne 90-100 %, v špecifických lokalitách je nasýtenie len 20-40 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie prevažne 70-100 %, v oblasti Liptova, Turca, Spiša, a na Záhorí je lokálne nasýtenie len 10-30 %.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 4. 10. 2022

    3. ročník - stretnutie reportérov

    3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ.