Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 31.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.5. do nedele 31.5. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % na juhovýchode Podunajskej nížiny. Nasýtenie 20-30 % je okrem Podunajskej nížiny aj v Juhoslovenskej kotline. Pod 50 % je nasýtenie na približne 1/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % na Záhorí, Pohroní, Slovenskom krase a Slovenskom raji. V severnej polovici územia je nasýtenie už miestami nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia 20-30 % na Záhorí a Pohroní. Pod bodom zníženej dostupnosti je nasýtenie na ¼ územia.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 4. 10. 2022

    3. ročník - stretnutie reportérov

    3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

14. máj 2020 / 20. týždeň

previous next close