Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 13.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 6.9. do nedele 13.9. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 20-30 % v oblasti Slovenského krasu. Na Podunajskej nížine, v Juhoslovenskej kotline a na Zemplíne je nasýtenie najnižšie 30-40 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ojedinele na juhu stredného a západného Slovenska nasýtenie najmenej 10-20 %. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % lokálne na juhu stredného Slovenska, na Podunajskej nížine a v oblasti Slovenského krasu. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 23 % územia.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality