Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 1.8. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 25.7. do nedele 1.8. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) sa zvýšilo na veľkej časti územia Slovenska. Najnižšie hodnoty sú 20-30 % ojedinele na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Na väčšine stredného Slovenska je nasýtenie vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte nasýtenie pod 10 % na Záhorí a lokálne na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Nasýtenie v intervale 10-20 % zasahuje až 1/3 územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 % ojedinele na Záhorí, Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Nasýtenie pod 50 % je na približne polovici územia.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 20. 10. 2021

    Ocenenie lesníkov 2021

     Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.

  • 16. 9. 2021

    Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

     V nasledujúcom článku nájdete zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021. Viac nájdete na stránke SHMU.