Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 8.8. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 1.8. do nedele 8.8. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na juhu Podunajskej nížiny ojedinele pod hranicou 10 %. Situácia sa v tejto časti pôdy zlepšila na väčšine územia, a to dokonca na Záhorí a aj Zemplíne. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je situácia ešte stále vážna. Na Záhorí, Podunajskej nížine, a tiež na Zemplíne je nasýtenie ojedinele stále pod hranicou 10 %. Na Dolnom Zemplíne a Podunajskej nížine sú dokonca hodnoty nasýtenia na celej ploche nižšie ako 20 %. Nasýtenie v intervale 10-20 % zasahuje približne 28 % územia a nasýtenie pod 10 % je na 5,5 % územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod hranicou 10 % len lokálne na juhu Podunajskej nížiny. V oblasti Bratislavy, Senca a Stupavy je nasýtenie 10-20 %. Na Zemplíne je najnižšie nasýtenie 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na 29 % plochy.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality