Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 22.8. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 15.8. do nedele 22.8. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je nižšie ako 10 % v okolí Komárna a Nových Zámkov. Nasýtenie v intervale 10-20 % je okrem juhu Podunajskej nížiny aj na Dolnom Zemplíne. V hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % v okolí Bratislavy, Hurbanova a na Dolnom Zemplíne. Nasýtenie v intervale 10-20 % stále zasahuje pomerne veľkú časť južného Slovenska a celkovo to predstavuje 28 % územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % len v okolí Hurbanova. Hodnoty v intervale 10-20 % sú v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny, v oblasti Bratislavy a Senca a na Dolnom Zemplíne.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality