Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 5.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 29.8. do nedele 5.9. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % ojedinele na juhu a juhozápade Podunajskej nížiny. Na väčšine stredného a východného Slovenska je nasýtenie v tejto vrstve pôdy v intervale 70-90 %. Nízke hodnoty 10-20 % sú na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie vo všeobecnosti nižšie ako v povrchovej vrstve. Hodnoty pod 10 % sú lokálne v okolí Bratislavy a Hurbanova. Nasýtenie v intervale 10-20 % je na 23 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia pod 10 % taktiež v okolí Nových Zámkov, Komárna, Bratislavy a Pezinka. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 1/3 územia.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality