Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 17.10. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 10.10. do nedele 17.10. ráno)
 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % len na juhovýchodnom Slovensku. Nasýtenie v intervale 10-20 % je okrem juhovýchodu, aj ojedinele na Podunajskej nížine. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je podobná situácia. Nasýtenie pod hranicou 10 % je len lokálne na juhovýchode. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa situácia zmenila len nepatrne. Nasýtenie pod hranicou 10 % je lokálne na juhu západného, stredného aj východného Slovenska. Hodnoty v intervale 10-20 % sú na približne 17 % celkovej plochy.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 20. 10. 2021

    Ocenenie lesníkov 2021

     Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.

  • 16. 9. 2021

    Zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021

     V nasledujúcom článku nájdete zhodnotenie sucha na jar a v lete 2021. Viac nájdete na stránke SHMU.