Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 17.10. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 10.10. do nedele 17.10. ráno)
 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % len na juhovýchodnom Slovensku. Nasýtenie v intervale 10-20 % je okrem juhovýchodu, aj ojedinele na Podunajskej nížine. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je podobná situácia. Nasýtenie pod hranicou 10 % je len lokálne na juhovýchode. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa situácia zmenila len nepatrne. Nasýtenie pod hranicou 10 % je lokálne na juhu západného, stredného aj východného Slovenska. Hodnoty v intervale 10-20 % sú na približne 17 % celkovej plochy.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 27. 7. 2022

    Prejavy sucha na lesných porastoch

    Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

  • 19. 7. 2022

    Nový produkt - percento zasiahnutého územia

     V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.

26. september 2021 / 38. týždeň

previous next Stiahnuť close