Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 2.1.2022 o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 27.12.2021 do nedele 2.1.2022 ráno)
 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE je v povrchovej vrstve (0-40 cm) na väčšine územia vyššie ako 90 %, ojedinele na juhu Podunajskej nížine to je v intervale 60-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte miestami na Podunajskej nížine nasýtenie v intervale 10-20 %. Na juhu stredného a východného Slovenska sú najnižšie hodnoty 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie na juhu Podunajskej nížiny v intervale 30-40 %. Na viac ako polovici územia je nasýtenie vyššie ako 90 %.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality