Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 9.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 2.1. do nedele 9.1. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE je v povrchovej vrstve (0-40 cm) najnižšie 50-60 %, lokálne na juhu Podunajskej nížiny. Na približne 87 % územia Slovenska je nasýtenie vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte stále nasýtenie v intervale 10-20 % ojedinele na juhu a juhozápade Podunajskej nížiny. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie na juhu Podunajskej nížiny a v oblasti Bratislavy v intervale 30-40 %. Nasýtenie pod hranicou 50 % je na približne 1/10 územia.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 20. 1. 2022

    Sucho v roku 2021

    Zhodnotenie sucha na Slovensku v roku 2021 aj dopady sucha na poľnohospodárov, ovocinárov aj lesníkov  nájdete na stránkach SHMU .

  • 20. 10. 2021

    Ocenenie lesníkov 2021

     Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.

19. december 2021 / 50. týždeň

previous next Stiahnuť close