Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 20.2. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 13.2. do nedele 20.2. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 30-40 % v okolí Komárna a Nových Zámkov. Hodnoty nižšie ako 50 % sú len ojedinele na juhu Podunajskej nížiny. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne nasýtenie v okolí Nových Zámkov a Bratislavy v intervale 10-20 %. Na väčšine Podunajskej nížiny je nasýtenie v tejto vrstve pôdy v intervale 20-30 %. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % v okolí Hurbanova, Nových Zámkov a Bratislavy. Na juhu stredného Slovenska sú najnižšie hodnoty v intervale 40-50 %, na východe len lokálne 30-40 %.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality