Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 1.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.4. do nedele 1.5. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je ojedinele na Záhorí už pod hranicou 10 %. Na Podunajskej nížine je nasýtenie väčšinou od 10 do 30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia v intervale 10-20 % ojedinele na Záhorí a Podunajskej nížine. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod hranicou 10 % lokálne na Záhorí. Na Podunajskej nížine je najnižšie nasýtenie 10-20 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 35 % celkovej plochy.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality