Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 31.3. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.3. do nedele 31.3. ráno)

 

Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) v intervale 20-30 % lokálne na Záhorí. Na Podunajskej nížine sú najnižšie hodnoty 30-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte nasýtenie na celom území vyššie ako 60 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 40-50 % na Záhorí. Hodnoty 50-60 % sú aj miestami na Podunajskej nížine. Na ostatnom území Slovenska je nasýtenie vyššie ako 70 %.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

11. marec 2024 / 11. týždeň

previous next close