Dopady na lesy


 • bez dopadov
 • začínajúce prejavy sucha
 • pokročilé prejavy sucha
 • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
 • chýba hlásenie
 • bez dopadov
 • zaznamenané prejavy sucha
 • listnaté
 • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Liptovský Mikuláš: „Zrážky sú celkom časté tak žiadny deficit sucha nepozorujem“.

Topoľčany: „Množstvo zrážok 0,3 mm“.

Ružomberok: „Počasie vlhkejšie, stromy mimo vegetačného obdobia“.

Sobrance: „Od roku 2014 je v tunajšej oblasti výrazné sucho, nedostatok zrážok v každom ročnom období s malými výnimkami v jesenných mesiacoch. Toto sucho sa prejavuje aj na prirastavosti mladých lesných porastov, čo sa dá celkom jasne vidieť na bukových mladinách z náletu, keď niekedy pred 15 rokmi na takých istých stanovištiach bol prírastok na bukových mladinách oveľa väčší ako je to v posledných rokoch“.

Trnava: „Úhrn zrážok za sledované obdobie 25 mm. Celé obdobie okrem jednej noci bez mrazov“.

Banská Bystrica: „Pôda – primrznutá“.

Nové Mesto nad Váhom: „Zatiaľ celá zima stále bez snehu a výraznejších mínusových teplôt“.

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 22. 1. 2019

  Sucho na Slovensku v roku 2018

  V nasledujúcej analýze prinášame predbežné hodnotenie vývoja sucha (meteorologického a pôdneho) a jeho dopadov v kontexte teplotných a zrážkových pomerov na Slovensku v roku 2018. Ako sme informovali v predošlej správe o stave klímy, rok 2018 skončí na Slovensku z hľadiska teploty vzduchu ako mimoriadne až extrémne teplý a je veľmi pravdepodobné že bude 1. až 2. najteplejší od začiatku 20. storočia (v Hurbanove od roku 1871). Viac informácií sa dočítate na stránke.

   

 • 28. 6. 2018

  Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

   Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.