Dopady na lesy


 • bez dopadov
 • začínajúce prejavy sucha
 • pokročilé prejavy sucha
 • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
 • chýba hlásenie
 • bez dopadov
 • zaznamenané prejavy sucha
 • listnaté
 • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Bratislava: „Negatívny vplyv stáleho vetra na povrchovú vrstvu pôdy nielen  v tomto k. ú.“.

Malacky: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 27,5 mm. Všetky zrážky padli v sobotu. Maximálna teplota v minulom týždni dosiahla 25,5°C a minimálna teplota klesla na 3,0 °C“.

Revúca: „Nočné zrážky zo soboty na nedeľu značne vylepšili vlahový deficit“.

Liptovský Mikuláš: „Uplynulý týždeň bol pomerne suchý a veterný, čiže vietor okamžite vysúšal pôdu po malých lokálnych zrážkach, čo v uplynulom týždni spadli“.

Pezinok: „Minimálne zlepšenie vďaka terajším, aj keď slabým zrážkam“.

Bratislava: „Relatívne zlepšenie oproti minulému obdobiu, momentálna situácia je priaznivá pre mladé lesné porasty“.

Prešov: „V týždni jeden prízemný ranný mráz až do -3 stupňov, zrážky v nedeľu do 10 mm, naďalej veterný charakter počasia popoludní“.

Pezinok: „Ďalšie nie výdatné zrážky neovplyvnili prietoky menších vodných tokoch“.

Rožňava: „Zlepšenie vodnej  bilancie v pôdnom profile sme  zaznamenali  po  celodennom daždi 19.5.2020. Chladné  počasie prispelo  ku  menšiemu  výparu  spadnutých  zrážok“.          

Pezinok: „Konečne vyšli predpovede týkajúce sa zrážok“.

Piešťany: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 16 mm – ďalšie zmiernenie sucha. Stále však prevláda deficit vlahy“.

Malacky: „Po dlhom období mierne zlepšenie, po čas víkendu prišiel vytúžený dážď“.

Piešťany: „Konečne výdatnejšie zrážky cca 20 mm, percento úspešnosti jarných výsadieb by sa mohlo vylepšiť“.

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 4. 10. 2022

  3. ročník - stretnutie reportérov

  3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

31. máj 2020 / 22. týždeň

previous next close