Dopady na lesy


  • bez dopadov
  • začínajúce prejavy sucha
  • pokročilé prejavy sucha
  • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
  • chýba hlásenie
  • bez dopadov
  • zaznamenané prejavy sucha
  • listnaté
  • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

  

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Trnava: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 40 mm. Postupný pokles teplôt pod 20 °C. Ku koncu týždňa veterno. Pozorované zvýšenie hladiny vodných tokov“.

Pezinok : „Na holinách v Grinave by bol potrebný dlhotrvajúci dážď s prestávkami počas celého vegetačného obdobia každý rok“.

Bratislava: „Zaznamenali sme značné rozdiely vo vlhkosti pôdy- lokalita ostrov Sihoť“.

Bratislava: „Zvýšená vlhkosť pôdy, lokalita na Devínskej Kobyle“.

Pezinok: „Mierne zlepšenie pôdnej vlhkosti“.

Topoľčany: „Zrážky v lokalite Kulháň za sledované obdobie: 75 mm“.

Šaľa: „Zrážky september 2020  90 mm“.

Prešov: „Týždeň spočiatku so slnečným počasím bez zrážok, od štvrtku aj cez víkend pribúdanie oblačnosti a dvakrát slabšie prehánky nad ránom. Pokles teplôt o cca 8 stupňov“.

Piešťany: „Cez víkend výrazné doplnenie vlahy, 60-70 mm vodných zrážok“.

Liptovský Mikuláš: „Teplejšie počasie bez výraznejších prejavov sucha“.

Topoľčany: „Množstvo zrážok  55 mm“.

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality