Dopady na lesy


  • bez dopadov
  • začínajúce prejavy sucha
  • pokročilé prejavy sucha
  • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
  • chýba hlásenie
  • bez dopadov
  • zaznamenané prejavy sucha
  • listnaté
  • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Levice: „Suchší povrch pôdy bez zníženia hladiny vody vo vodných tokoch a bez dopadov na výsadbu mladých lesných porastov. Množstvo zrážok od posledného hlásenia 11 mm.“

Trnava: „Pokračuje ojedinelé usychanie listov stromčekov po jarnom zalesnení.“

Senica: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 4 mm. Denné teploty v prvej polovici týždňa na úrovni 25 °C, v druhej polovici medzi 30 a 35 °C. Nočné teploty na úrovni 18 °C. Bez pozorovaných strát na zalesňovaní.“

Trebišov: „Oproti minulému týždňu je pôdna vlhkosť vyššia, ale vody v potokoch je stále málo.“

Brezno: „Uplynulý týždeň, pomerne suchý s vysokými teplotami. vädnutie a vyschýnanie sa prejavuje hlavne na  sadeniciach buka, zriedkavejšie aj ma smreku.“

Rožňava: „Vädnutie, suchý povrch pôdy, hlavné toky s výrazne zníženým stavom.“

Bratislava: „Horšie.“

Pezinok: „Viditeľné usychanie prirodzeného zmladenia buk.“

Topoľčany: „Vysychanie sadeníc BO z jarnej výsadby .Na J , JZ a Z  expozíciach  pomiestne odumieranie duba, buka.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality