Dopady na lesy


  • bez dopadov
  • začínajúce prejavy sucha
  • pokročilé prejavy sucha
  • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
  • chýba hlásenie
  • bez dopadov
  • zaznamenané prejavy sucha
  • listnaté
  • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch): 

Nové Zámky: „Už sa ochladilo, nie sú už také vysoké teploty ako boli v lete. Ale na jarnú výsadbu - veľa povysychalo po teplotách v júni a júli. Hlásime straty suchom v tomto katastrálnom území.“

Levice: „Zrážky 8 mm. Ochladenie, 6-7 stupňov nočné teploty.“

Trnava: „Zlepšenie vodnej kapacity.“

Topoľčany: „Zrážky za sledované obdobie v lokalite Kulháň: 25 mm.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality