Dopady na lesy


 • bez dopadov
 • začínajúce prejavy sucha
 • pokročilé prejavy sucha
 • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
 • chýba hlásenie
 • bez dopadov
 • zaznamenané prejavy sucha
 • listnaté
 • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Brezno: „Pôda zamrznutá, pod snehom, zrážky 0,0 mm.“

Trnava: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 6 mm.“

Ružomberok: „Stromy mimo vegetačného obdobia, pôda pod súvislou vrstvou snehu.“

Trnava: „Mrzne, ale vody v tokoch moc nie je.“

Levice: „Pôda mierne vlhká bez doplnenia hladiny v menších vodných tokoch a bez negatívnych dopadov na mladé lesné porasty. Množstvo zrážok od posledného hlásenia 0 mm.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 20. 1. 2022

  Sucho v roku 2021

  Zhodnotenie sucha na Slovensku v roku 2021 aj dopady sucha na poľnohospodárov, ovocinárov aj lesníkov  nájdete na stránkach SHMU .

 • 20. 10. 2021

  Ocenenie lesníkov 2021

   Ocenili sme reportérov z Národnej monitorovacej siete v oblasti lesníctva.  Viac sa dozviete na stránke SHMÚ.

19. december 2021 / 50. týždeň

previous next close