Dopady na lesy


  • bez dopadov
  • začínajúce prejavy sucha
  • pokročilé prejavy sucha
  • zlyhanie výsadby s výrazným podielom sucha
  • chýba hlásenie
  • bez dopadov
  • zaznamenané prejavy sucha
  • listnaté
  • ihličnaté

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na LESNÍCTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Revúca: „Dostatok vlahy a chladné počasie dáva predpoklad k malým stratám na zalesňovaní z dôvodu sucha.“

Senica: „Zrážky sú len krátkodobé a ojedinelé pod dospelými smrekmi málokedy príde k zmáčaniu pôdy pod nimi.“

Pezinok: „Mierne zlepšenie oproti minulému týždňu.“

Piešťany: „Úhrn zrážok za uplynulé obdobie 9 mm.“

Banská Bystrica: „Minulý týždeň mierne zrážky, vo vyšších nadmorských výškach sneženie.“

Levice: „Suchší povrch pôdy, zníženie hladiny vody v menších vodných tokoch. Množstvo zrážok cca 5 mm.“

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality