Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

 Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

  

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Košice – okolie: „V termíne od 24.3.2019 do 31.3.2019 sme namerali 0,9 mm zrážok.“                  

Nitra: „Report za 13. týždeň: Veľké výkyvy teploty vzduchu od ranných -1°C až po popoludňajšie + 21°C.  Veterno, bez zrážok.“              

Piešťany: „Uplynulý týždeň bol bez zrážok. Aktuálna evapotranspirácia je veľmi vysoká.“     

Bardejov: „Vzhľadom na to, že na jar sme nezaznamenali výraznejšie zrážky, pšenica ozimná začína zhadzovať odnože.“                

Krupina: ,,Relatívne nasýtenie pôdy je nižšie, začína byť dosť sucho.“       

Zvolen: „V 13. týždni sme nemali žiadne zrážky. Po sejbe sme jarné plodiny zavalcovali, aby sme znížili vplyv sucha a zabezpečili kontakt zrna so spodnou vlahou. Vrchná vrstva pôdy  rýchle preschýna, zrážky by veľmi prospeli ako jarinám tak aj oziminám.“           

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 0,2 mm zrážok, čo vôbec nezmenilo stav pôdnej vlhkosti a deficit vlahy sa zvýšil a porasty už začínajú trpieť suchom.“  

Sabinov : „Za 13. týždeň sme mali 0,7 mm zrážok. Vplyv nedostatku zrážok je už pozorovať na obilninách. Napriek teplejšiemu počasiu porasty doslova stoja, chýba im nejaký väčší vlahový impulz v podobe  výraznejších zrážok. Vzchádzanie jarín sa predlžuje.“              

Púchov: „Zrážky - slabé prehánky len 25.3., ostatné dni bez zrážok. Celý týždeň veterno, rána chladné, dni teplé, najmä koniec týždňa, na dané ročné obdobie teplé nadpriemerne. Povrch pôdy je suchý, prašný.“       

Levice: „Bez zrážok; zrážky sú momentálne potrebné na vzídenie jačmeňa, repy a ostatných už zasiatych plodín; vlaha chýba najmä v tej vrchnej vrstve pôdy, kde sú zasiate osivá.“     

Kežmarok: „Posledný týždeň bol veľmi suchý, skoro bez zrážok. Naviac veterný. Nedostatok zrážok sa začína prejavovať na oziminách pomalším rastom, ale je to aj v dôsledku nočných mrazov. Jariny sú zasiate, no  čakajú na zrážky v suchej vrstve pôdy.“   

Bardejov: „3 mm zrážok za minulý týždeň.“       

Prešov: „25. - 31. 3. 2019, 0 mm zrážok.“                            

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky do 2 mm. Vrchná časť pôdy suchá. Oziminy budú mať nedostatok vlahy, ak nepríde výdatnejší dážď.“           

Nitra: „Uplynulý týždeň pokračovalo suché počasie, ku ktorému sa pridali aj vysoké teploty. Zrážkovo nenapršalo nič, niektoré noci boli taktiež veľmi teplé. V porastoch pšenice v pieskových častiach je badať výrazný deficit vlahy. Na hlbšej kvalitnejšej pôde je to len mierny deficit. Jarné práce a sejba jarín (slnečnice, kukurice) začala neobvykle skoro.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 0 mm zrážok. Vzchádzajúce rastliny, hlavne mak, sme už museli zavlažiť lebo hrozí uschnutie vzchádzajúcich rastlín.“               

Humenné: „Bez zrážok. Povrch pôdy suchý.“                     

Brezno: „Za marec bol mesačný úhrn zrážok 65,8 mm. Pôda je presušená len v horných 5 cm. Počas víkendu bolo nadránom s mrazom do -4 °C, cez deň najviac 18 °C.“    

Pezinok: „Kvitnutie: marhule, mandle, slivky.“  

Nitra: „Bez zrážok, vinič vo fáze prúdenia miazgy – slzenie.“       

Lučenec: „13. týždeň bol nadpriemerne slnečný a teplý. Do 27.marca boli ranné teploty najnižšie v hodnote +3°C, potom klesali až do konca týždňa pod 0°C. Denné teploty vystupovali na hodnotu až +22°C. Dňa 25. a 26. marca bol značný vietor. Zrážky sa vôbec nevyskytli.“        

Levice: „Žiadne zrážky, treba polievať zasiatu a zasadenú zeleninu.“                  

Bánovce nad Bebravou: „Sucho začína byť viditeľné ako v lesoch, tak na poliach. Studený polrok zrážkovo skončil podpriemerom, marec tak isto suchý.“  

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

 • 19. 7. 2022

  Nový produkt - percento zasiahnutého územia

   V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.