Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

 Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

  

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Zvolen: „V 17. týždni bola suma zrážok 10 mm, zároveň sa  v prvej polovici týždňa ochladilo, čo veľmi prospelo regenerácii porastov. Zlepšil sa kondičný stav všetkých porastov a  nekompletný porast  ovsa siateho  oneskorene vzchádza.  V závere týždňa sa opäť prechodne oteplilo, pôda preschla, čo nám umožnilo zasiať kukuricu na siláž.“

Levice: „Zrážky 5,8 mm. Rastliny majú veľmi slabý koreňový systém a celkovo nie sú v dobrej kondícii.“

Piešťany: „Zrážky 2,6 mm. Vzhľadom na príslušné teploty vzduchu a vysokú rýchlosť vetra je to absolútne nedostatočný úhrn. Do hĺbky 10 cm je len prach. Ani kukurice nevzchádzajú.“

Nitra: „Minulý týždeň pokračovalo veľmi suché počasie. V utorok a v stredu síce padlo asi 1 mm zrážok, ale nemalo to žiadny vplyv na zásobu vody v pôde. V piatok boli vysoké teploty. Do nedele potom nenapršalo už takmer nič. Pšenica zhadzuje odnože, je vidieť stres zo sucha - listy stočené dohora. Tam, kde bola na jar menšia výživa tak je oveľa dopredu generatívna fáza.“

Nové Mesto nad Váhom: „Poškodenie suchom na repe a kukurici sa zatiaľ prejavuje nepravidelným vzchádzaním, teda znížením počtu jedincov.“

Sabinov: „V 17. týždni nám spadlo 50,3 mm zrážok ,čím sa výrazne zlepšila vlahová bilancia pre vývoj porastov. Bude zaujímavé do akej miery táto vlaha dokáže odstrániť doterajší nepriaznivý vplyv sucha na porasty , hlavne čo sa týka ozimín.“

Nové Zámky: „Minulý týždeň sme mali 4 mm zrážok. Sucho stále trvá, zatiaľ vinič nie je ohrozený.“

Lučenec: „V 17. týždni došlo k zmene vo vývoji počasia, od začiatku týždňa pretrvávalo oblačné počasie a v prvých dňoch sa objavili aj dažďové zrážky, ktoré ale neboli veľmi výdatné. Teploty sa pohybovali v rozsahu od +8°C až +11°C v ranných hodinách do +16°C až +27°C. Celkovo v tomto týždni došlo k miernemu zlepšeniu sucha.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 39,2 mm zrážok vo forme intenzívneho a trvalého dažďa, čo v značnej miere ovplyvnilo zmenu pôdnej vlhkosti k lepšiemu. Zrážky nestiekli, ale postupne sa dostali do pôdneho profilu.“

Prievidza: „Zrážky za minuli týždeň dosiahli hodnotu 2 ,69mm,čo je málo. Zem je popukaná ako v letných mesiacoch, rast plodov je slabý alebo žiadny.

Malacky: „Postupné odumieranie lesných porastov dôsledkom sucha prípadne ich oslabenie a nástup druhotných škodlivých činiteľov napríklad podkôrny hmyz.“

Prešov: „Do nedele 28.4.2019 zrážky v rozpätí 25-35 mm. Pretrvávajúci deficit pôdnej vlahy, kvôli nepriaznivým odtokovým pomerom a zhoršeným fyzikálnym a chemickým vlastnostiam pôdy.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

 • 19. 7. 2022

  Nový produkt - percento zasiahnutého územia

   V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.