Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Dunajská Streda: „Za minulý týždeň celkové zrážky v našej oblasti hospodárenia od 32 do 40 mm. Počasie v máji sa dá charakterizovať ako optimálne pre všetky hustosiate obilniny, repku, strukoviny (aj ozimné i jarné). Výrazne sa zlepšila kondícia porastov, ale problémy môže pôsobiť fakt, že po extrémnom suchu prišlo extrémne vlhké počasie, neumožňujúce vykonať včas chemickú ochranu porastov.“         

Sabinov : „Za 21. týždeň spadlo 26,5 mm zrážok. Pôda je už nasýtená vodou, čo takmer úplne zastavilo práce na poli. Je problém s chemickou ochranou porastov a mechanické zásahy sú pre zamokrenie nemožné.“

Topoľčany: „Stále prší. Zrážky 52,5mm.“

Piešťany: „Nateraz sucho pominulo (za minulý týždeň 41 mm), ale pre časté dažde nemožno ísť do pôdy a meškajú práce.“

Senica: „Málo zimných zrážok, porasty nepravidelne zídené, dopad na odnože, teraz veľa zrážok pôda je na povrchu veľmi mokrá, optimálne sa nedá aplikovať chemická ochrana.“

Považská Bystrica: „Za posledný týždeň spadlo až 66,5mm zrážok, bohužiaľ boli veľmi zle rozložené, keďže 22.5.2019 spadlo 45 mm zrážok, toto enormné množstvo nedokázala pôda vsiaknuť a na poliach sa tvorili močiare, ktoré poškodili porasty slnečnice.“

Nitra: „Zrážky 25,9 mm.“

Piešťany: „Za uplynulý týždeň napršalo 22,8 mm. Tri teplé dni po zrážkach prospeli kukurici, sóji aj TTP. Na niektorých pozemkoch sa tvorí prísušok.“

Zlaté Moravce: „Uplynulý týždeň sa zrážkové pomery oproti suchému aprílu výrazne polepšili čo sa prejavilo aj na stave porastov.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 16,7 mm zrážok. Pôdny profil je vlhký až presýtený vlahou a stále pretrváva daždivé počasie.“

Zvolen: „V 21. týždni bola suma zrážok 29,1 mm. V strede týždňa bola pôda plne nasýtená vlahou, na povrchu pôdy stála voda. V závere týždňa sa oteplilo a pôda čiastočne preschla. Viac sa šíria hubové choroby a v blízkom okolí je poľahnutá raž. Bolo by žiadúce oteplenie a pokles intenzity zrážok.“

Púchov: „Ostatné zrážkové úhrny (21. týždeň: zrážky 47,8 mm,  v 20-tom týždni 25,0 mm) zlepšili vlahovú bilanciu v celom pôdnom profile.  Pôdna vlhkosť dostatočná. Zrážky boli veľmi žiadúce, avšak oddialili poľné práce.“ 

Trnava: „Slnečnica zachutila poľným zajacom a kukurica ťažko znáša studené počasie.“

Veľký Krtíš: „Prvé kosby lucerien a TTP dosiahli len 60 % z priemeru. Vďaka dostatočným zrážkam v posledných týždňoch je šanca na dobré druhé kosby, úrody pšeníc a repiek môže zachrániť vysoká HTS.“

Prešov: „Po výdatných a dlhšie trvajúcich zrážkach je pôda bez kapacity na zadržanie vlahy z dôvodu max. nasýtenia, vo svahoch lesných porastov prudký odtok a prejavy vodnej erózie predovšetkým u nespevnených lesných ciest.“ 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 29. 4. 2020

  Prvé príznaky sucha v roku 2020

  Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.

 • 30. 10. 2019

  2.ročník stretnutia s reportérmi dopadov sucha v Smoleniciach

   Dňa 29.10.2019 sa v kongresovom cetren SAV v Smoleniciach konal už 2. ročník diskusného odborného stretnutia "MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU - stretnutie s reportérmi z praxe". Viac sa dočítate na stránke SHMÚ