Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo jednorázovo 19,6 mm zrážok v podobe prudkého dažďa. Z dôvodu pretrvávajúcich extrémne vysokých teplôt sa vlhkosť v pôdnom profile výrazne zhoršila.“

Kežmarok: „Za posledný týždeň pršalo len lokálne alebo vôbec, spravidla veľmi málo. Naopak na vysoké denné i nočné teploty väčšina druhov rastlín reagovala stresmi - s nízkym prírastkom na úrode. U niektorých druhov obilnín sa začína prejavovať predčasné dozrievanie. U zemiakov vysoké denné teploty limitujú efektívnosť fotosyntézy.“

Košice – okolie: „V období od 23.6.2019 do 30.6.2019 sme namerali 75,8 mm zrážok.“

Sabinov: „V 26. týždni sme nemali zrážky. V mesiaci jún celkovo bolo len 38 % zrážok oproti normálu. Vysoké teploty a menej zrážok sa už negatívne prejavujú na porastoch. Vädnutie vňate u zemiakov, rast a vývoj kukurice, urýchľovanie dozrievania obilnín, rast krmovín po kosbách.“

Piešťany: „5,6 mm v nedeľu, zvyšok týždňa bez zrážok. Teploty vzduchu boli (okrem piatka) vysoko nad 30°C. Pôda je preschnutá, rastliny vykazujú všetky známky tepelného aj vodného stresu. Porasty sóje sú poškodené tak, že z nich už asi nič nebude...“

Levice: „Uplynulý týždeň bez zrážok, vysoké teploty značne vysušili pôdu.“

Považská Bystrica: „0 mm zrážok, vysoké teploty zvýšili prejav sucha, vädnutie listov slnečnice a popraskaný pôdny profil.“

Pezinok: „Zrážky 1,8 mm, na uhorkách sa začala objavovať pleseň uhorková.“

Zvolen: „26. týždeň bol v našej lokalite bez zrážok s extrémne vysokými teplotami, ktoré vysušovali povrch pôdy. V hlbšej vrstve sa vlaha ešte udržala. Zrážky z predchádzajúceho týždňa veľmi pomohli porastom kukurice na siláž. Jarné obilniny sú poľahnuté, čiastočne aj oziminy. Ozimné obilniny urýchlene dozrievajú až zahárajú.“

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky - v nedeľu 23.6. – 25 mm počas 2 búrok, ktoré spôsobili značné poľahnutie jarín.“

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky v nedeľu popoludní zmiernili prejavy sucha, ale vysoké teploty v priebehu týždňa opäť spôsobili vädnutie porastov. Do prevádzky sa opäť dávajú závlahy.“

Lučenec: „V 26. týždni sa znovu vrátili horúčavy a veľmi suchý priebeh počasia. Zrážky boli zaznamenané len v nedeľu 23.6. - 11,6 mm, čo bolo len ukončenie vlhšieho obdobia z 25. týždňa. V nasledujúcich dňoch už bolo len suché, horúce letné počasie. Ranné teploty boli pomerne znesiteľné - max +21°C, cez deň prevládalo jasné počasie, v popoludňajších hodinách skôr malá oblačnosť s teplotami až +32°C. Povrch pôdy znovu rýchlo vysychá.“

Piešťany: „Na ťažších pôdach sa tvoria praskliny o šírke min. 5 cm. Porasty cukrovej repy a kukurice sa zatiaľ s takýmto extrémnym deficitom vyrovnávajú celkom obstojne, čo ale nepotrvá už veľmi dlho.“

Prievidza: „V 25. týždni sa zrážky nevyskytli, teploty až nad 30°C zvýšili výpar vody z pôdy, pôda do 10 cm hĺbky je málo vlhká až suchá.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ. 

 • 19. 7. 2022

  Nový produkt - percento zasiahnutého územia

   V stránke www.intersucho.sk v časti Intenzita sucha pribudol nový produt - grafické znázornenie percenta zasiahnutého územia vybranými kategóriami sucha.

7. júl 2019 / 27. týždeň

previous next close