Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

 Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

 

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky 6 mm, deficit vlahy v ornici a vysoké teploty sa prejavujú vädnutím listov v popoludňajších hodinách ( cukrová repa, kukurica).“

Dunajská Streda: „Sme tesne pred ukončením žatvy, výsledky u ozimnej pšenice tvrdej aj mäkkej sú o 10-20% nižšie oproti dlhodobému priemeru, sú zahorené. Úrody ozimného aj jarného jačmeňa, ozimnej repky sú priemerné. Úrodu týchto plodín okrem suchého a horúceho júna ovplyvnilo vo veľkej miere aj kalamitné premnoženie hrabošov, na niektorých parcelách hlavne ozimnej pšenice tvrdej boli škody až 60- 90 %-né. Zrážky za jún spolu 37 mm, ktoré spadli 23.6. "

Myjava: „Zasiate osivo kukurice na siláž vyklíčilo nad povrch pôdy, ale následkom sucha sa zastavilo v raste a postupne začali jedince vädnúť a odumierať. Za máj spadlo 178,9 mm zrážok a následným oteplením sa uschnutím pôdy sa vytvoril pôdny prísušok, ktorý bránil ďalšiemu rastu. Za jún evidujeme 41,5 mm zrážok a za júl 8,7 mm zrážok k dnešnému dňu.“

Považská Bystrica: „Spadlo 7 mm zrážok, vysoké teploty a minimum zrážok má negatívny dopad na porasty zemiakov a slnečnice.“

Veľký Krtíš: „Bez zrážok sucho výrazne ovplyvňuje rast rastlín sója, kukurica, lucerna 3- kosba trávy, nastupuje výrazné poškodenie.“

Piešťany: „Zrážka minimálne, zlý stav sa nezmenil.“

Sabinov: „Za 27. týždeň spadlo 13,3 mm zrážok . Nedostatok zrážok v tomto období výrazne urýchľuje dozrievanie hlavne ozimných obilnín, čo bude mať vplyv na hmotnosť zrna a tým aj úrodu . U zemiakov, napriek tomu že porasty sú veľmi pekné nie je takmer žiadna dynamika rastu hľúz .“

Púchov: „Pôda suchá, popraskaná.  Ostatný týždeň horúci, bez zrážok.“

Prievidza: „V 27. týždni dosiahli zrážky hodnotu 0,11mm. Teplota dosiahla ku koncu týždňa až 32°C. Pôda je do hĺbky presušená a popraskaná, plody sú na stromoch zle vyvinuté. Straty sú aj na raste zeleniny.“

Pezinok: „Nedostatok vlahy sa začína prejavovať na kvalite ovocia a veľkosti plodov , plodiny a ovocie sú malej veľkosti a povädnuté. Nedostatok dažďa a vlahy naďalej pretrváva, k čomu sa pridáva i vietor, ktorý vyfúka i to čo nenapršalo. Predpovede búrok sa nenaplnili a sucho pretrváva....“

Levice: „Bez zrážok; začiatok žatvy v uplynulom týždni.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality