Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Sabinov: „Za hodnotené obdobie sme mali 31,2 mm zrážok, čo sa už prejavuje aj na vlahových pomeroch pôdy. Sucho negatívne ovplyvnilo hmotnosť zberaného obilia, ale na druhej strane porasty boli po zrážkach v mesiacoch apríl, máj hustejšie, takže sucho v mesiaci jún a prvých dvoch dekádach júla až tak výrazne v našich podmienkach neovplyvnilo úrody obilnín. Výrazne nižšie úrody sú v porastoch , ktoré pri zrážkach poľahli.“

Levice: „Úhrn zrážok za posledné sledované obdobie bol 22,5 mm.“

Považská Bystrica: „Za uplynulý týždeň spadlo 31 mm zrážok.“

Zvolen: „V 31. týždni bola suma zrážok 6,0 mm. Tieto zrážky boli spojené so silným vetrom a v blízkom okolí až s veternou smršťou, ktorá zapríčinila polámanie stromov a poškodenie striech. V našom poli vietor zapríčinil polámanie časti kukuríc. Opätovne je v pôde menej vlahy, na povrchu je pôda suchá a prašná, hlbšie vlaha je, čo vidieť aj pri orbách.“

Košice-okolie: „V období od 28.7.2019 do 4.8.2019 bolo nameraných 34,6 mm zrážok.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 31.týždni-cca 7,3 mm.“

Pezinok: „Zrážky 16,8 mm.“

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky 33 mm – búrka.“

Nové mesto nad Váhom: „Zrážky do 4 mm, sú lokálne, nezasahujú celé k.ú.“

Topoľčany: „Ovocia bolo na stromoch veľa, ale postupne to všetko padá na zem. Kde majú čím, tak zavlažujú a zachraňujú čo sa dá. Orechy, ohromne zarodené stromy ale čierne škvrny na šupách orechov. Opäť bude menej orechov.“

Bardejov: „38,6 mm zrážok za minulý týždeň a 93 mm zrážok za júl 2019.“

Lučenec: „Zrážky z konca 30. týždňa pokračovali aj v 31. týždni, čo výrazne zlepšilo vlahový deficit. Zrážky boli zaznamenané dňa 28.7. pri búrke = 13,5mm; 31.7. pri prehánkach = 9,4mm; 1. a 2.8. pri slabých prehánkach spolu 1,5mm a 3.8. pri výdatných prehánkach po celý deň = 21,6mm. Náhly prísun vody spôsobil praskanie rajčín a prvé náznaky "plesne zemiakovej" na rajčinách. Teploty počas celého týždňa sa pohybovali v dlhodobých normáloch -Tmin 15°C a Tmax 31,5°C.“

Prievidza: „V 31. týždni spadlo 34 mm zrážok. Pôda je vlhká do hĺbky 20 cm a teploty až do 31 °C s vlahou vytvorili dobré podmienky pre rast poľnohospodárskych kultúr.“

Kežmarok: „Za týždeň padlo 10 mm. 5 km vedľa aj 30 mm. Veľké rozdiely v úhrnoch v závislosti na lokalite pretrvávajú. Naviac zrážky sú časté, čo zhoršuje dozrievanie obilia s predpokladom negatívneho dopadu na kvalitu.“

Komárno: 31. týždeň napršalo 11,4 mm zrážok spolu 282,5 mm. Kukurici na piesčitých pôdach počas dňa vädnú spodné listy, sú suché. Listy cukrovej repy zvädnuté ležia na zemi. Na ťažkých ílovitých pôdach je to ešte dobré.“

Dunajská streda: „Hlásim sa po dvoch týždňoch, v 30. týždni cez víkend zrážky v rámci našich katastrov od 14 do 23 mm, v 31. týždni (29.7.-4.8.) zrážky 0,5 mm. Nedostatok pôdnej vlahy sa prehlbuje.“

Senica: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 21,7 mm.“

Nitra: „Report k 4. 7. 2019 Vysoké teploty vzduchu, veterno. Zrážky boli v malých dávkach (1,5 -3 mm) počas celého týždňa. Úhrn za sledovaný týždeň je 8,5 mm.“

Partizánske: „Spadlo 20 mm zrážok.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 0,7 mm zrážok. Stále pretrváva nedostatok pôdnej vlahy.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 11. 1. 2021

  Sucho na Slovensku v roku 2020

  V kontexte meteorologického a pôdneho sucha rok 2020 nebol až taký výnimočný, bol menej suchý. Vyznačoval sa jednou výraznou epizódou sucha v jarnom období. Viac sa dočítate na stránke SHMÚ.

 • 29. 4. 2020

  Prvé príznaky sucha v roku 2020

  Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.

18. júl 2019 / 29. týždeň

previous next Stiahnuť close