Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémnej poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

 Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Piešťany: „Uplynulý týždeň bol bez zrážok. Pripravovala sa sejba repky, aby sa ešte rýchlo využil efekt predchádzajúcich zrážok.“

Spišská Nová Ves: „Momentálne sú trocha vyššie teploty ako by sme potrebovali, zrážkovo to ide tento mesiac vcelku dobre.“

Považská Bystrica: „Za uplynulý týždeň spadlo 31,5 mm zrážok, ktoré prevažne spadli v nárazových a krátkych búrkach, preto väčšina vody ostáva na povrchu, pôda ju zle vsakuje, v následku čoho sa tvoria silne mokré miesta, ktoré zhoršujú pohyb traktorov po poliach.“

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky, ktoré boli v predchádzajúcom týždni (14 mm) pomohli vzchádzaniu repky. Prejavy sucha na cukrovej repe stále pretrvávajú.“

Nitra: „Zrážky - doznievanie búrok (25.8.) 12 mm. Pôda mokrá.  Vysoké teploty vzduchu, veľký odpar z pôdy, dusno.  Pôda - tvorba prísušku, rýchle presýchanie vrchnej vrstvy.“

Kežmarok: „Napriek pretrvávajúcim horúčavám lokálne búrky podstatne zlepšili vodnú bilanciu v pôde. Pomôže to   už zasiatym oziminám. Na druhej strane narástol tlak plesne zemiakovej.“

Myjava: „K dátumu 02.09.2019 sme nezaznamenali zrážky. Zasiata repka ozimná už miestami začala klíčiť, ale vytvoril sa pôdny prísušok, ktorý spomaľuje vzchádzanie plodiny. Kukurica na siláž už skoro dozrela do zbernej zrelosti, listy začínajú schnúť.“

Topoľčany: „Aj keď nedeľa-pondelok popršalo, zem je suchá. Slivky opadli, padajú jablká aj hrušky , nedozreté a hnijú. Ešteže sa držia paradajky, tým suchšie počasie neprekáža, tekvice a paprika.  A ten dnešný vetrisko" sa postará o zvyšok úrody ovocia aj so škorcami na hroznách."

Prešov: „Okom pozorovateľné prejavy vädnutia a presýchania asimilačných orgánov rastlín na J svahoch a stanovištiach  bez, alebo so slabým pôdnym krytom, dominujú horizontálne zrážky.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 22. 1. 2019

  Sucho na Slovensku v roku 2018

  V nasledujúcej analýze prinášame predbežné hodnotenie vývoja sucha (meteorologického a pôdneho) a jeho dopadov v kontexte teplotných a zrážkových pomerov na Slovensku v roku 2018. Ako sme informovali v predošlej správe o stave klímy, rok 2018 skončí na Slovensku z hľadiska teploty vzduchu ako mimoriadne až extrémne teplý a je veľmi pravdepodobné že bude 1. až 2. najteplejší od začiatku 20. storočia (v Hurbanove od roku 1871). Viac informácií sa dočítate na stránke.

   

 • 28. 6. 2018

  Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

   Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.