Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch): 

Piešťany: „Zrážkový úhrn 8,9 mm. Repky sú zasiate. Vlhkostné pomery sú priaznivé.“

Spišská Nová Ves: „Vlahový deficit sa mierne zlepšil, ale zrážky v poslednom období pomohli úrodám zemiakov len niektorých odrôd.“

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 36.týždni-cca 28,4mm.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 4,3 mm zrážok, čo je zanedbateľné a tým sa znova prehĺbil deficit pôdnej vlahy, čo ma veľmi negatívny vplyv na vzídenie už založených porastov ozimnej repky.“

Nové Mesto nad Váhom: „Úhrn zrážok za hodnotené obdobie bol 41,5 mm, čo veľmi pomohlo vegetácii. Za mesiac september spadlo od 1.1.2019 do 10.9.2019 u nás 60 mm zrážok, čo je potešiteľný jav.“

Trnava: „Úhrn zrážok za týždeň 6,4 mm.“

Považská Bystrica: „Za uplynulý týždeň spadlo 32,5 mm zrážok.“

Zvolen: „Situácia s vlahou sa zlepšuje. Škoda, že nebola rovnomernejšie rozložená aj v letných mesiacoch.“

Púchov: „36. týždeň - intenzívne dažde a búrky výrazne zlepšili vodnú bilanciu pôdy. Pôda je miestami až rozmočená. Na utlačenej pôde sa tvoria kaluže. Zrážky urýchlili vzchádzanie repky ozimnej, - vzišla 5 až 6 dní od výsevu.“

Piešťany: „Spadlo 27 mm, čo s doterajšou vlahou zatiaľ postačuje.“

Kežmarok: „Posledný týždeň pomerne výdatne napršalo. Pri nižších teplotách je strata vody z pôdy nižšia. Zrážky pre poľnohospodárov v jesennom období vytvárajú dobrý predpoklad založenia porastov ozimín.“

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky zo soboty na nedeľu 19 mm môžu pomôcť cukrovej repe a oziminám.“

Bardejov: 18,2 mm zrážok za minulý týždeň.“

Senica: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 61 mm.“

Topoľčany: „Sucho, sem - tam pár kvapiek, ale naozaj pár kvapiek. Myši vyžierajú zeleninu a všetko, čo sa dá zožrať. Koncom týždňa vietor a podstatné ochladenie. Od včera večera a dnes leje a leje, ale o tom až o týždeň.“

Nitra: „Report za 36. týždeň - od 1.9.2019 do 8.9.2019. Teploty vzduchu po ochladení okolo 30 °C - 32 °C. Zrážky (2.9.2019) v búrke 9,5 mm. V týždni teplo. Posledné zrážky pre monitorovaný čas - 7./8. 9. 2019 2,5 mm. Pôdy vlhká, tvarovateľná. Významné zrážky až 9.9.2019 (to bude ale až pre nasledujúci týždeň). V búrke a vetre / za cca 10 hodín 52,5 mm! Pôdy premočená, po daždi mláky na povrchu.“

Lučenec: „V 36. týždni sa počasie dostáva do dlhodobého priemeru. Zrážky boli zaznamenané 3.9. = 4,9 mm, 7.9. = 5,8 mm a 8.9. v ranných hodinách 14,4 mm. Denné aj nočné teploty boli priemerné a dosahovali hodnoty od Tmin 10°C do Tmax 27°C (v nedeľu 1.9. ešte +32°C).“

Michalovce: „Týždenné údaje 2.9. - 9.9. : Zrážky v minulom týždni 13,3 mm. Vlhkosť pôdy poklesla z 19,7 % na 18,6 % Teplota pôdy:15 cm pod úrovňou 20,1°C. Teplota vzduchu min 9°C, max 31,8°, priemer 19,3°C.“

Krupina: „Nádherne rastie tráva, kompenzuje sa nevydarený začiatok roka.“

Prievidza: „V 36 týždni zrážky dosiahli hodnotu 6 mm. Vrch pôdy je suchý a prašný, úroda ovocia je slabá ,tie plody čo zostali na stromoch sú napichnuté hmyzom, odhnívajú a padajú. Vinič dozrieva, má málo cukru a šťavy.“

Košice-okolie: „Naďalej veľké sucho, bez zrážok.“

Myjava: „Za posledný týždeň sme zaznamenali 39 mm zrážok, spočiatku pokojný dážď a neskôr intenzívny dážď. Už po prvých prehánkach vyklíčilo nad povrch pôdy viac jedincov repky ozimnej, ale s ňou aj výmrv obilnín. Niektoré parcely kukurice na siláž sú už vhodné na rezanie do siláže, menšia polovica výmery ešte nedozrela do kvality vhodnej na silážovanie, ale počasie nám zatiaľ nedovoľuje začať so silážovaním.“

Komárno: „36.týždeň napršalo 22,4 mm spolu 353,9 mm.“

Nové Mesto nad Váhom: „Zrážky 45 mm, zrážky koncom týždňa priniesli zásadné doplnenie vlahy do pôdy, pršalo silno, pôda zostala ubitá, napriek tomu zvládla zrážky plne absorbovať. Zrážky veľmi pomohli zasiatym oziminám a možno sa ešte ukážu na cukrovej repe. V súvislosti s dlhodobo suchým a teplým počasím je poliach veľmi veľa hlodavcov, ktorých výskyt už možno považovať za kalamitu.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

1. september 2019 / 35. týždeň

previous next close