Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémnej poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Dunajská Streda: „Momentálne na novozaložených porastoch repky nie sú žiadne prejavy sucha, porasty sú kompletne povzchádzané v optimálnom stave. Zrážky za september do 15.9.  35-40 mm.“

Senica: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 2,88 mm. Na našich viatych pieskoch je aj po napr.20 mm zrážkach do 24 hod sucho.“

Zvolen: „V 37. týždni spadlo 23,5 mm zrážok, tieto zrážky pozitívne ovplyvnili vzchádzanie repky ozimnej. Repka vzišla kompletne a rovnomerne.“

Piešťany: „Zrážkový úhrn 27,7 mm. Repky vzchádzajú veľmi dobre. Z hľadiska vlhkosti nemajú problém. Všetky zrážky sa stihli vsiaknuť, kaluže na poliach neboli. Začína sa tvoriť prísušok.“

Spišská Nová Ves: „Ťažko hodnotiť vplyv sucha na úrodu zemiakov, tohto roku to veľmi závisí od skorosti výsadby a hlavne od odrody. Neskoré sadenie a odrody závislé na zrážkach majú straty aj 60-70%. Ale výsadba v apríli a “normálne odrody“ strácajú vplyvom sucha 10-30%.“

Levice: „Zrážky 11 mm na začiatku pozorovaného obdobia. Napriek zrážkam, ktoré boli v predchádzajúcom období sa koncom týždňa opäť začína prejavovať nedostatok vlahy v pôde.“

Považská Bystrica: „Za uplynulý týždeň spadlo 60 mm zrážok, bohužiaľ v prudkých a silných lejakoch, voda ostávala na povrchu a nevsiakla sa do zeme.“

Košice – okolie: „Naďalej veľké sucho, bez zrážok.“

Púchov: „Zrážky len na začiatku týždňa. Pôdny profil vlhký, povrch pôdy miestami vlhký inde, najmä na pôdach so zídenou repkou ozimnou, prísušok. Prebieha zber zemiakov - úrody oproti vlaňajšku o 10 až 30% nižšie.“

Kežmarok: „Za posledný týždeň napršalo okolo 25 mm. Prevládajú vhodné podmienky na zber zemiakov, zakladanie porastov s oziminami. Evidujeme prvý výskyt jesenných prízemných mrazov.“

Nitra: „Významné zrážky  9. 9. 2019. V búrke a vetre / za cca 10 hodín  52,5 mm!  Pôda premočená, po daždi mláky na povrchu. Ďalší vývoj bez zrážok, ranné teploty cca 10°C, denné do + 26°C.“

Šaľa: „Zrážky:  9.9.2019 70 mm z toho 60 mm v priebehu 1 hod, čoho následkom boli záplavy v obciach v našom katastri. Na poliach poškodené novozaložené porasty repky v dôsledku vyplavenia vschádzajúcich porastov.“

Myjava: „Minulý týždeň až do včerajška sme nezaznamenali žiadne zrážky. Ochladilo sa, ráno býva hmla a rosa, ktorú rastliny tiež využívajú pre svoj rast a vývin. Kukurice na siláž postupne usychajú. Pôda po minulo týždňovom daždi vo vrchnej vrstve už uschla, v hĺbke 25 cm je ešte čiastočná vlhkosť, ale na povrchu pôdy sa vytvoril miestami už pôdny prísušok.“

Topoľčany: „Od nedele večera a v pondelok dopoludnia lialo a lialo, ale už to nie je ani poznať. Vietor vyfúka všetku vlahu.“

Lučenec: „37. týždeň spočiatku začal ako typický jesenný, teplota dosahovala Tmax 20°C a Tmin od 10° do 15°C. V druhej polovici týždňa  už prevládalo málo oblačné, skôr jasné počasie s vyššími teplotami dosahujúcimi hodnotu až +26°C. Zrážky boli zaznamenané len 9.septembra 25,2 mm.“

Prievidza: „V 37. týždni zrážky dosiahli hodnotu 38mm, pomohli doplniť  pôdnu vlahu. Silné búrkové dažde stačila pôda absorbovať. Dažde pomohli zasiatym oziminán. Sú rozmnožené hlodavce, väčšina ovocie je už obratá. Vinič po dažďoch a slnečných dňoch začína byť sladký a šťavnatý.“

Bánovce nad Bebravou: „51 mm za 7.9.-9.9.2019 absolútne nebádať že spadlo. Sucho pokračuje aj naďalej s výraznými prasklinami ako na lúkach, tak aj v lesoch.“

Prešov: „Prejavy vädnutia a presýchania asimilačných orgánov rastlín na južných svahoch a stanovištiach  bez, alebo so slabým pôdnym krytom. V sledovanom období bez vertikálnych zrážok, dominujú horizontálne zrážky. Pokračovanie úpalov kôry na otvorených stenách materských porastov.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 22. 1. 2019

  Sucho na Slovensku v roku 2018

  V nasledujúcej analýze prinášame predbežné hodnotenie vývoja sucha (meteorologického a pôdneho) a jeho dopadov v kontexte teplotných a zrážkových pomerov na Slovensku v roku 2018. Ako sme informovali v predošlej správe o stave klímy, rok 2018 skončí na Slovensku z hľadiska teploty vzduchu ako mimoriadne až extrémne teplý a je veľmi pravdepodobné že bude 1. až 2. najteplejší od začiatku 20. storočia (v Hurbanove od roku 1871). Viac informácií sa dočítate na stránke.

   

 • 28. 6. 2018

  Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

   Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.