Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

MAPA POČTU REPORTÉROV Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV ZA POSLEDNÉ HLÁSENIA DOPADOV NA POĽNOHOSPODÁRSTVO:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch): Piešťany: „Zrážky 0,2 mm za uplynulý týždeň. Pšenica napreduje dobre, je vo fáze cca 2-3 listov, za chvíľu začne odnožovať. Negatívny vplyv sucha zatiaľ na porastoch nepozorujeme.“ Zvolen: „V 44. týždni spadlo 6,3 mm zrážok. Pôda bola na povrchu optimálne vlhká. Porasty pšeníc sú vo fáze odnožovania.“ Kežmarok: „Suchší charakter počasia pokračoval, ale k poškodeniu vzídených porastov ozimín nedošlo. Denné teploty poklesli, čo je dobré pre prípravu ozimín na prezimovanie.“ Levice: „Zrážky 0,5 mm, pretrváva problém so vzchádzajúcimi oziminami, vývoj ktorých je takmer bez zmeny.“ Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napršalo 11,3 mm zrážok, čo mierne znížilo nedostatok vlahy v pôdnom profile do hĺbky zhruba 20 cm.“ Veľký Krtíš: „Vzídeným oziminám postačuje dostatočná rosa pozde zasiate porasty trpia suchom.“ Púchov: „Začiatok týždňa zamračený, slabé zrážky, postupne ochladenie až mráz. Poľné práce finišujú. Porasty ozimín - zatiaľ OK, výskyt chorôb a škodcov ojedinelý až slabý.“ Nové Mesto nad Váhom: „Keby nebolo rosy, repky by trpeli suchom ešte viac.“ Myjava: „Zasiata pšenica v neskorších termínoch, keď bolo sucho, pomaly vzchádza. Do dnešného rána sme mali len 3,8 mm. Citeľne je teplejšie oproti minulému týždňu, kedy sme dve noci za sebou mali mrazy miestami až -5,9 °C, nízke teploty vyhubili škodce vo vzídených porastoch.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 29. 4. 2020

  Prvé príznaky sucha v roku 2020

  Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.

 • 30. 10. 2019

  2.ročník stretnutia s reportérmi dopadov sucha v Smoleniciach

   Dňa 29.10.2019 sa v kongresovom cetren SAV v Smoleniciach konal už 2. ročník diskusného odborného stretnutia "MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU - stretnutie s reportérmi z praxe". Viac sa dočítate na stránke SHMÚ