Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémnej poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Sabinov: „Za hodnotené obdobie sme mali 8,1 mm zrážok.“

Bardejov: „7 mm zrážok za minulý týždeň, čo odpovedalo cca 10 cm snehu. 69 mm zrážok za december 2019, 805 mm zrážok za cely rok 2019.

Pezinok: „2 mm.“

Spišská Nová Ves: „Minimum zrážok, ale vlahy je dostatok na oziminy. Nadbytok vlahy však ešte nie je, lebo pred zámrzom sa neotvoril ani jeden spodný prameň na pozemku a máme ich asi 3.“

Krupina: „Mrzne a občas zaprší, zima bez snehovej pokrývky.“

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň napadlo 2,3 mm zrážok vo forme snehu, ktorý sa čiastočne udržal až doteraz. Pretrvávalo mrazivé počasie počas celého týždňa.“

Levice: „Úhrn zrážok za posledné sledované obdobie bol 3 mm.“

Kežmarok: „Polia sú pod 3-5 cm snehovou pokrývkou. Celodenné mrazy udržujú vlahu v pôde.“ 

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 2 mm zrážok.“

Nové Mesto nad Váhom: „Záver roka bol zrážkovo nadpriemerný, ale ročné zrážky boli nižšie ako priemer.“

Púchov: „V uplynulom týždni slabé snehové prehánky, na poliach sa ojedinele drží snehový poprašok. Zámrz len na povrchu pôdy.“

Piešťany: „Najsuchší týždeň za posledné dva mesiace (0,6 mm), povrch oráčin suchý (a o snehu len snívame).“

Lučenec: „Posledný, 52. týždeň roku 2019 bol nadpriemerne teplý, prevládalo málo oblačné až takmer jasné počasie s plusovými teplotami. Príchodom vianočného obdobia sa ochladilo a nočné teploty klesali na - 2°C. Dňa 26.12. vystúpili až na +10°C. Zrážky v období 22. - 28. 12. 2019 = 13 mm. Prvý týždeň roku 2020 bol výrazne chladný, teploty klesali na hodnotu -8°C a spravidla ani cez deň nevystúpili nad 0°C z dôvodu inverzie, hmly alebo nízkej oblačnosti. Zrážky v 1. týždni neboli zaznamenané.“

Nové Mesto nad Váhom: „Za hodnotené obdobie spadlo 3,2 mm zrážok, dňa 5.1.2020 bola súvislá snehová pokrývka, bod 1 sa preto nedá hodnotiť. V kalendárnom roku 2019 spadlo 803,5 mm zrážok, po viacerých rokoch úhrn zrážok dosiahol o  niečo viac ako je priemer 795 mm za 22 rokov pozorovania. Veľmi suchým obdobím boli dva jarné mesiace marec a apríl, potom všetky tri letné mesiace jún až august. Vďaka nadpriemerným zrážkam v januári, v máji a v decembri bol celkovo dosiahnutý priemerný úhrn.“

Detva: „Za minulý týždeň spadlo 1,7 mm zrážok vo forme snehu. Snehová pokrývka je 3 cm. Vplyvom silného vetra došlo k nerovnomerne rozloženie snehovej  pokrývky.“

Brezno: „V nedeľu ráno bola snehová pokrývka 9 cm. Za december spadlo cca 60 mm.“

Prievidza: „Zrážky v 1. týždni dosiahli hodnotu 1 mm. Povrch pôdy je vplyvom mrazov zamrznutý do hĺbky 1 cm, súvislá snehová pokrývka chýba, od 8.12.2019. Množstvo zrážok za rok 2019 je v našej lokalite 639 mm.“

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 22. 1. 2019

  Sucho na Slovensku v roku 2018

  V nasledujúcej analýze prinášame predbežné hodnotenie vývoja sucha (meteorologického a pôdneho) a jeho dopadov v kontexte teplotných a zrážkových pomerov na Slovensku v roku 2018. Ako sme informovali v predošlej správe o stave klímy, rok 2018 skončí na Slovensku z hľadiska teploty vzduchu ako mimoriadne až extrémne teplý a je veľmi pravdepodobné že bude 1. až 2. najteplejší od začiatku 20. storočia (v Hurbanove od roku 1871). Viac informácií sa dočítate na stránke.

   

 • 28. 6. 2018

  Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

   Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.