Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:


INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Púchov: „Počasie skôr jesenné ako zimné, hmly, zrážky minimálne, sneh žiadny, slabé nočné mrazy,  denné teploty  prevažne  nad nulou, povrch pôdy stuhnutý. Ozimné plodiny zatiaľ OK.“

Myjava: „Minulý týždeň sme zaznamenali 0,4 mm zrážok. Pôda je blatistá, dobre tvarovateľná, ale zamrznutá. V priebehu dňa padá hmla, ktorá primŕza a sťažuje prácu na poli.“

Košice – okolie: „V období od 5.1.2020 do 12.1.2020 sme namerali 5,4 mm zrážok.“

Piešťany: „Napršalo 2 mm, priemerná teplota mierne nad 0. Povrch pôdy suchý, nezamrznutý.“

Nové Mesto nad Váhom: „V hodnotenom období boli zrážky len v množstve 2,5 mm, pôda bola zamrznutá, dňa 12.1. bola nesúvislá snehová pokrývka. Ani predpoveď počasia na 10 dní neveští nič dobré ohľadom množstva zrážok.“

Komárno: „Nepršalo ,pôda je zamrznutá.“  

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 29. 4. 2020

  Prvé príznaky sucha v roku 2020

  Sucho sa za posledné dva až tri týždne rozširuje na čoraz väčšiu plochu. V článku je zhrnutá aktuálna situácia a uvedené sú aj stručné informácie od odborníkov z praxe. Viac sa dočítate v článku na stránke SHMÚ.

 • 30. 10. 2019

  2.ročník stretnutia s reportérmi dopadov sucha v Smoleniciach

   Dňa 29.10.2019 sa v kongresovom cetren SAV v Smoleniciach konal už 2. ročník diskusného odborného stretnutia "MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU - stretnutie s reportérmi z praxe". Viac sa dočítate na stránke SHMÚ