Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémnej poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Púchov: „Za ostatný týždeň spadlo 31,8 mm zrážok. Zdvihnuté hladiny potokov, na niektorých úsekoch aj vybreženie. Pôda blatistá miestami rozbahnená. Teploty skôr predjarné ako zimné, mínusové len v noci. Dni teplé až veľmi teplé. Počasie ozimné plodiny zatiaľ viditeľne nepoškodilo. Problémom v porastoch a ich poškodzovanie spôsobujú drobné hlodavce, ktoré sa zrejme nekontrolovane množia celú zimu“.

Levice: „Zrážky za posledné sledované obdobie boli vo výške 21 mm. Časť z týchto zrážok vplyvom zamrznutej pôdy odtiekla z polí do vodných tokov“.

Zvolen: V 6. týždni sme na našej stanici zaznamenali 22,6 mm zrážok. Pôda je už dosť presýtená pôdnou vlahou“.

Piešťany: „Zrážky prekonali minulotýždňový rekord, napršalo 24 mm. Zároveň to bol aj najteplejší týždeň v tomto roku“.

Bardejov: „20,4 mm zrážok za minulý týždeň“.

Nové Mesto nad Váhom: „Uplynulý týždeň zrážky 14 mm“.

Myjava: „Minulý týždeň sme zaznamenali 18,8 mm zrážok. Pôda je rozmrznutá do hĺbky 20 cm. Je plne nasýtená vodou, na tienistých miestach ešte trochu primrznutá“.

Komárno: „Napršalo 8,8 mm spolu 25,2 mm. Silný vietor všetko vlahu vyfúka“.

Spišská Nová Ves: „Zrážky skoro žiadne 1,2 mm. Porasty ozimín sú v dobrom stave - akurát jedna francúzska odroda pšenice je dosť spálená (máme 60 odrôd) a to neboli zvlášť silné holomrazy. Vrchná vrstva je stále dosť v dobrom vlahovom zásobení, ale zrážok je málo“.

Levice: „11 mm“

Šaľa: „4.2.2020 - 10 mm zrážok.“

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo konečne 43 mm zrážok“.

Senica: „Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 14,6 mm, silne veterno“.

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 6.týždni - 12,9 mm“.

Lučenec: „6. týždeň bol výrazne vlhkejší, najmä jeho prvé tri dni keď napršalo až 22 mm tekutých zrážok. Najviac to bolo 4.2.2020 až 19 mm. Zvyšné dni do konca týždňa nepršalo, teploty boli väčšinou kladné z hodnotou Tmax  +13°C dňa 2.2.2020. V druhej polovici týždňa nočné teploty klesali na hodnotu Tmin -6°C. Snehová pokrývka sa stále nevytvorila“.

Prievidza: „V 6 týždni spadlo 44,6 mm zrážok, vrch pôdy je mokrý, zvýšil sa prietok miestnych potokov, zvýšila sa aj hladina vody v studniach. Plusové teploty dosiahli až 9°C, mráz nebol. Vietor v ovocnom sade nespôsobil žiadne škody“.

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 22. 1. 2019

  Sucho na Slovensku v roku 2018

  V nasledujúcej analýze prinášame predbežné hodnotenie vývoja sucha (meteorologického a pôdneho) a jeho dopadov v kontexte teplotných a zrážkových pomerov na Slovensku v roku 2018. Ako sme informovali v predošlej správe o stave klímy, rok 2018 skončí na Slovensku z hľadiska teploty vzduchu ako mimoriadne až extrémne teplý a je veľmi pravdepodobné že bude 1. až 2. najteplejší od začiatku 20. storočia (v Hurbanove od roku 1871). Viac informácií sa dočítate na stránke.

   

 • 28. 6. 2018

  Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

   Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.