Odhadované dopady sucha na výnos hlavných plodín


 • bez dát
 • bez vplyvu sucha
 • sucho ovplyvnilo porasty, strata výnosov do 10%
 • stredné poškodenie suchom, strata výnosov 10 - 30 %
 • ťažké poškodenie suchom, strata výnosov 30 - 40 %
 • extrémne poškodenie suchom, strata výnosov nad 40%
 • bez vplyvu sucha
 • sucho bez vplyvu na výnos
 • sucho znižuje výnos
 • sucho zásadne znižuje výnos
 • jačmeň, pšenica, repka
 • cukrová repa, zemiaky
 • kukurica
 • ovocné stromy
 • vínna réva

Mapa počtu reportérov z jednotlivých okresov za posledné hlásenia dopadov na poľnohospodárstvo:

INFORMÁCIE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESOV OD NAŠICH REPORTÉROV (neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch):

Zvolen: „Za minulý týždeň nám nespadli žiadne zrážky. Jarné obilniny sme zasiali v agrotechnickom termíne. Nedostatok zrážok a vyššie denné teploty nám zapríčinili tvorbu pôdneho prísušku. Pomalé vzchádzanie porastov nám ovplyvnili nízke nočné teploty, ktoré siahali až - 13,5 °C“.

Bardejov: „V minulom týždni bez zrážok, v marci spadlo 28 mm a za prvý štvrťrok 2020 spadlo 98 mm zrážok“.

Považská Bystrica: „Za uplynulý týždeň nespadol jediný mm zrážok, maximálne denné teploty nadpriemerné, v priemere dosahovali 14 °C, pričom nočné teploty  dosahovali až -5 °C, pôda na povrchu veľmi suchá a prašná, čím dochádza k odnášaniu horných vrstiev pôdy vzduchom“.

Dunajská Streda: „Ďalší týždeň bez zrážok, výpar je už vysoký, denne ubúda voda zodpovedajúca množstve 3-4 mm zrážok. Nočné mrazy až do -6 °C počas troch dní poškodili porasty ozimnej repky, ozimnej pšenice mäkkej aj tvrdej a takisto ozimného hrachu. Vplyv na úrodu sa zatiaľ nedá odhadnúť“.

Vranov nad Topľou: „Za uplynulý týždeň nenapršalo ani mm zrážok a už sa to začína citeľne prejavovať nielen na oziminách, ale tiež už na posiatych jarných plodinách, kde citeľne chýba vlaha“. 

Levice: „Úhrn zrážok za posledné sledované obdobie bol 0 mm“.

Trnava: „92 mm od začiatku roka.  Posledných 16 dní bez zrážok“.   

Trnava: „Úhrn zrážok za posledný týždeň 0,0 mm“.

Púchov: „Týždeň bez zrážok, dni jasné, teplé. Pomerne silné nočné mrazy až do – 8 °C poškodili práve kvitnúce skoré ovocné druhy najmä marhule, kde bola násada kvetov zničená na 100%.  Jariny zasiate v druhej dekáde marca zatiaľ nevchádzajú“.

Spišská Nová Ves: „Zrážky 0 mm, cez víkend vzišli jačmeň jarný a pšenica jarná po 25 dňoch. Mak, trávy a ďateliny zatiaľ nič (mak 28, krmoviny 14 dní). Na sucho vplývali aj silné holomrazy celý týždeň-každý deň“.

Piešťany: „Ďalší bezzrážkový týždeň, pomerne chladný, s každodennými rannými mrazmi. Začína sucho“.

Nitra: „Týždeň bez zrážok. Povrch pôdy je suchý, pri plytkom spracovaní sa práši. Uplynulý týždeň boli 4 mrazivé noci až do -6 °C. Čo kvitlo, to zamrzlo (marhule, broskyne) - je po úrode L

Nové Zámky: „Zrážky v 14.týždni = 0,0mm“.

Nové Mesto nad Váhom: „Ďalší týždeň bez zrážok. Jarný jačmeň vzchádza redšie a nevyrovnane“.

Levice: „Nedostatok vlahy sa prejavuje nerovnomerným vzchádzaním už zasiatych jarín. Bez zrážok“.

Piešťany: „Posledné zrážky 21.3.2020 (2mm). Sucho ovplyvňuje vzchádzanie jačmeňa jarného, lucerny siatej. Cukrová repa zatiaľ nevzchádza, kukurica sa len seje. Na oziminách sa zatiaľ sucho výraznejšie neprejavuje“.

Galanta : „14.týždeň bez zrážok, veľmi nízke teploty až -8,7 °C“.

Nitra: „Zrážky 0 mm“.

Košice – okolie: „Zrážky od 24.3. do 6.4. neboli žiadne. Sucho je v povrchových vrstvách pôdy.  Podmienky na výsev jarných plodín sú veľmi dobré“.

Partizánske: „Za posledný týždeň spadlo 0 mm zrážok a museli sme začať polievať mak aj mrkvu s petržlenom a cibuľu lebo klíčiace zrnká ostali vo vyprahnutej pôde a hrozí ich poškodenie“.

Piešťany: „Mrazivý týždeň ,nočné mrazy do -8 °C, bez zrážok“.

Nové Zámky: „Množstvo zrážok v 14.týždni- 0,0mm, vrchná vrstva pôdy-suchá až prašná“.

Senica: Úhrn zrážok za uplynulý týždeň 0 mm už mesiac zavlažujeme 14 ha kvapkovou závlahou veterno“.

Detva: „Uplynulý týždeň bez zrážok. Teplé suché a veterné počasie za uplynulý týždeň negatívne pôsobilo na povrchovú vlhkosť v pôde“.

Nové Mesto nad Váhom: „Už druhé hodnotené obdobie boli zrážky nulové, zasiate plodiny potrebujú vlahu“.

Čadca: „Veľmi pekne pozdravujem kolektív Intersucha. No je to v háji ako sa ľudovo hovorí. Dnes som hnojil stromčeky a okopával ich ale takú suchú pôdu v tomto období som asi nikdy nemal. A to hovorím o Čadci. Normálne sa práši. Je to dobrá robota aspoň sa nelepí motyka, ale nevidím to ružovo“.

Senec: „Vrchných cca 10-15 cm pôdy veľmi suchých, hlbšie má pôda ešte vlhkosť“.

Prievidza: „V 14.týždňi sa zrážky nevyskytli, naposledy pršalo 21.3.2020. Pôda do hĺbky 10 cm je suchá a prašná. Séria mrazov v 14 týždni poškodila ovocné stromy na 60 až 80%“.

Lučenec: „14. týždeň bol mimoriadne ustálený, prevládalo slnečné, jasné až polojasné počasie bez zrážok. Výnimkou bol 30. marec, kedy sa vyskytli takmer nemerateľné zrážky do hodnoty max 1 mm. Bolo dosť veterno a sucho, čo tiež prispelo k znovu vysušovaniu pôdy. Teploty boli v ranných hodinách mimoriadne nízke po celý týždeň až do hodnoty Tmin -5 °C. Denné vystupovali na Tmax +18 °C. Povrch pôdy do 5 cm je už vysušený, v hĺbke od 20 cm je pôdna vlhkosť dostatočná“. 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 4. 10. 2022

  3. ročník - stretnutie reportérov

  3. ročník diskusného odborného stretnutia „ MONITORING A HODNOTENIE DOPADOV SUCHA NA SLOVENSKU-stretnutie s reportérmi z praxe“.

 • 27. 7. 2022

  Prejavy sucha na lesných porastoch

  Pretrvávajúci nedostatok atmosférických zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými hodnotami teploty vzduchu si v tomto roku začínajú vyberať svoju daň v podobe zhoršujúceho sa stavu vegetácie lesných porastov. Viac sa dozviete na stránkach SHMÚ.